Firma x redacteza, semneaza si sustine orice cereri de obtinere de informatii de la registrul comertului, administratii financiare, politie, parchet, arhiva electronica de garantii imobiliare, etc., precum si de la orice alte persoane juridice de drept public (locale si/sau cele centrale), persoane fizice sau juridice de drept privat, pentru si in legatura cu colectarea/recuperarea despagubirilor ce fac obiectul parteneriatului.